Konkurs Olaplex

expand_more

OLAPLEX – światowy bestseller w regeneracji włosów

Do wygrania:
- zabieg dekoloryzacji i koloryzacji z wykorzystaniem OLAPLEX   (wartość nagrody 500 zł)
- trzy zabiegi OLAPLEX intensywnie regenerujące włosy (wartość nagrody 200zł)

Aby wziąć udział w konkursie należy:
1. Polubić nasz profil Diamante Salon Fryzjerski
2. Pod postem dodać komentarz, "Moje włosy są..."

Będzie nam bardzo miło jeśli udostępnisz post konkursowy na swojej tablicy.

Spośród wszystkich osób, które spełnią warunki konkursu wybierzemy 4 osoby, których imiona i nazwiska ogłosimy na naszym profilu na facebooku. Konkurs trwa do 30.11.2015r.

Biorąc udział w konkursie akceptujesz regulamin.

REGULAMIN KONKURSU „KONKURS Z OLAPLEX”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KONKURS Z OLAPLEX” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest „Diamante Salon Fryzjerski", ul. Grobla 17, 61-859 Poznań.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym firmy "Diamante Salon Fryzjerski" od dnia 01 listopad 2015 r. do 30 listopad 2015 r.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu firmy "Diamante Salon Fryzjerski" na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu firmy Diamante Salon Fryzjerski i tym samym zyskała status Fana.
b) nie jest pracownikiem "Diamante Salon Fryzjerski";
c) nie jest członkiem rodziny pracownika "Diamante Salon Fryzjerski";
d) doda pod postem konkursowym komentarz : „Moje włosy są…”

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika

b) jedna osoba może dodać pod postem konkursowym jeden komentarz.

§ 3

NAGRODY

Nagrodą w Konkursie są:

1) Jeden zabieg dekoloryzacji i koloryzacji z wykorzystaniem OLAPLEX
(wartość nagrody 500 zł)
2) Trzy zabiegi regenerujące włosy OLAPLEX każdy o wartości 200 zł
(regeneracja + modelowanie włosów).

W Konkursie nagrody otrzymają cztery osoby, których komentarze umieszczone pod postem konkursowym będą najbardziej kreatywne i interesujące. Osoby te wybierze właściciel firmy "Diamante Salon Fryzjerski".

3. Ogłoszenie Zwycięzców odbędzie się na profilu Facebook-owym firmy "Diamante Salon Fryzjerski" dnia 01 grudzień 2015 roku.

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, Zwycięzca powinien skontaktować się z Organizatorem telefonicznie lub przez wiadomość na portalu Facebook w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyniku, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu Facebook-owym Organizatora Konkursu.